Byggmaterial


Byggmaterial kan i vissa fall vara orsak till olika symptom. Vissa material innehåller kemikalier som avger emissioner som kan vara skadliga. Flera av dessa har under åren förbjudits för tillverkning i Sverige, men kan fortfarande importeras från länder med lägre krav. Detta är alltså ingen garanti för att ett känt skadligt material inte kan finnas i just ditt hus.

 

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbara organiska föreningar som användes förr i stor utsträckning i polysulfidbaserade fogmassor och även i plastgolv. Detta användes vid byggnation eller renovering mellan åren 1956-1973, men har i många byggnader sanerats sedan dess. Vid vissa gränsvärden måste en sanering genomföras snarast, och enda sättet att få reda på halten av PCB i ett material är att ta ett prov och undersöka i laboratorium.

 

Radon

Uran är ett radioaktivt ämne som förekommer naturligt i berggrunden, och när denna sönderfaller bildas bl a radon och radium. Radon är radioaktiv gas som kommer från mark men även från vissa byggnadsmaterial som exempelvis blåbetong.

Det luriga med radon är att det är osynligt och varken har lukt eller smak. Det enda sättet att upptäcka det är därför genom att utföra en radonmätning. Om värderna är för höga måste en sanering genomföras.

Även bergsborrade brunnar kan avge radon till dricksvattnet som sedan stiger upp i luften i t ex kök och badrum.

Radon är främst skadligt för rökare, vilka verkar vara känsligare än ickerökare. Rökning i kombination med radon kan ge upphov till lungcancer.

 

Asbest

Asbest är ett oorganiskt mineralfiber som har ett antal fysikaliska fördelar som medförde en utbredd användning under 1940-50-talen. Vissa material av asbest är brandsäkert, vilket har medfört att det bl a använts som isolering i pannrum, till fasadplattor av eternit samt i ventilationskanaler och vattenrör. Även i vissa typer av PCB-mattor och kakelfogar kan asbest finnas i äldre byggader.

Farorna med asbest är att fibrerna inte kan brytas ned av kroppen. Vid exempelvis fasadrenoveringar av hus kan asbestdamm sättas i rörelse, och inandning av detta kan leda till asbestlunga eller lungcancer. Hittar man asbest i ett hus måste därför en sanering genomföras vid en renovering. Gränsvärderna för befintligt asbestmaterial är dock oftast såpass låga att man ej bör vara orolig så länge man inte behöver arbeta med eller avlägsna materialet.

Idag finns professionella saneringsföretag som utför asbestsanering, både i enskilda utrymmen men även vid fasadbyten där eternit avlägsnas.

Asbest totalförbjöds 1982.

 

Om du vill läsa om moderna och icke skadliga isoleringsmaterial kan du göra det här.

Share |

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)