Fuktskador

 

Den idag vanligaste orsaken till sjuka hus börjar med fuktskador som senare leder till mögelangrepp. Fuktskador kan uppstå på grund av läckor i yttertak, bristande ventilation eller exempelvis trasiga mjukfogar i våtutrymmen.

Fuktskador uppstår när varm luft med hög mättnad (luftfuktighet) tar sig in i huset någonstans där temperaturen är lägre, vilket får fukten av kondensera på alla kalla ytor och bilda vatten. Detta skapar en våt miljö som i kombination med organiska material (t ex trä) ger en utmärkt grogrund för mögel eller hussvamp. Även ohyra och skadedjur trivs ofta i fuktiga miljöer, och angripet trä är dessutom en näringskälla.

Fukt i sig är inte skadligt för de boende, men kan ge en grogrund för mögel vilket kan ha negativa hälsoeffekter för oss människor om det når luften i boytan. Här nedan kan du läsa om de vanligaste områdena som är känsliga för fuktskador.

 

Fuktskada på vind

Vinden är ett i huset känsligt område som kan drabbad av fuktskador på flera sätt. Vinden sträcker sig ofta över hela boytan, vilket gör att ett eventuellt angrepp av mögel snabbt kan spridas över huset om fukten inte upptäcks och åtgärdas i god tid.

Läcka i yttertak

Om husets yttertak blivit skadat, exempelvis takpannor som spruckit pga fallande trädgrenar, kan regnvatten sippra in. Byggmaterial i trä suger lätt åt sig vatten och ökar mättnaden i träet, vilket försvårar torkning. Denna miljö i kombination med tillräckligt hög luftfuktighet kan ge upphov till mögelsvamp eller i värsta fall hussvamp.

Kontrollera därför ditt yttertak några gånger om året, både på utsidan och på vinden.

 

Felaktig ångspärr

Ångspärren är ett isoleringsskikt mellan boytan och vinden. Denna förhindrar varm och fuktig luft att stiga upp från exempelvis våtrum eller kök som kan innehålla hög luftfuktighet, vilken då skulle kondenseras på vinden där temperaturen är lägre.

Om ångspärren är skadad, felaktig eller i värsta fall saknas helt stoppas inte den varma luften från att nå vinden och utgör då en potentiell risk för fuktskador. Var därför noga med att detta blivit kontrollerad vid besiktningen om du köper eller bygger hus.

 

Undermålig ventilation

En vind bör ha ventilation till utsidan av huset för att släppa ut fuktig luft. Om utomhusmiljön däremot har högre luftfuktighet bör ventilation ej användas, då risken är stor att fukt tränger in på vinden i stället.

Kalluftsvindar (ej uppvärmd vind) drabbas i högre utsträckning av mögel än varmluftsvindar, vilket beror på att varm och fuktig luft tagit sig in och kondenserats. Detta kan åtgärdas genom att installera en avfuktare som reglerar luftfuktigheten automatiskt. Denna mäter kontinuerligt luftens vattenmättnad och aktiveras först när luften uppnått en fuktighet där risk för mögel förekommer. Luften fuktas då av, blåses ut ur huset samtidigt som spillvatten leds ut genom ett rör.

Du kan läsa mer om avfuktning på vår sajt.

 

Fuktskador i krypgrund

En krypgrund är ett område som lätt kan utsättas för fuktskador på samma sätt som beskrivet om vinden. Varm och fuktig luft tar sig gärna in genom bl a ventilation och kondenseras på ytorna pga lägre temperatur i krypgrunde. Detta kan leda till både mögel, hussvamp eller svåra fuktskador på trossbotten med dyra saneringskostnader som följd och/eller hälsoproblem.

För att förebygga eller åtgärda fuktskador i krypgrund krävs en tillräcklig ventilation och eventuellt en ombyggnad till varmgrund. Har mögel uppstått måste man dessutom utföra en mögelsanering.

På Mögel-Info kan du läsa mer om fuktskador i krypgrund och torpargrund.

 

Fuktskador i badrum

Skadat material i våtutrymmen är alltid känsliga för fuktskador. Exempelvis badrum utsätts regelbundet för vatten och fuktig luft, vilket gör att det är viktigt att regelbundet kontrollera att inga läckor kan uppstå.

Mjukfogar i kakel och klinkers samt svetsningar i våtrumsmattor och tapeter kan lätt skadas och bör då ersättas omgående. En skada som inte åtgärdas kan läcka vatten vid t ex varje dusch och orsaka stora fuktskador i väggar och/eller golv. Gamla skruvhål från t ex hyllor bör tätas omgående för att minimera risken för att fukt tränger sig in.

Viktigt att komma ihåg är att tillräcklig ventilation bör finnas i varje våtutrymme så fuktig luft eller vatten ej blir stående. Du kan även läsa mer om fuktskador i badrum på Mögel-Info.

 

Share |

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)