Hussvamp


Hussvamp (Serpula lacrymans, den gråtande, på latin) är en följd av fuktskador i ett hus, och uppstår endast vid mycket hög luftfuktighet. Den tillhör arten brunrötesvampar. Oftast har mögel redan uppstått innan hussvamp kan få fäste.

 

Hussvamp i trossbotten

Hussvamp är den mest allvarliga av alla typer av svampangrepp på ett hus. Den uppstår vid en relativ luftfuktighet på över 85%, och kan transportera vatten genom svampkroppen. På så vis kan den ge sig själv den fukt som krävs för överlevnad och spridning. Fukten kan komma ifrån läckande rör, tak eller kondens.

Angrepp i ett hus kan vara mycket allvarligt om det inte upptäcks då hussvamp snabbt bryter ner trä och kan sprida sig. Sjuka hus som varit angripna under lång tid kan bli såpass skadade att rivning blir enda lösningen.

 

Hussvamp

Hussvamp bildar sk fruktkroppar som ser ut som stora geléartade stycken med ett brunt kanelliknande lager av sporer ovanpå. Dock krävs solljus för att fruktkroppar skall kunna bildas. Det kan även droppa klar vätska vilket namnet "den gråtande" på latin syftar på.

Share |

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)