Mögel


Mögel är oftast ett direkt resultat av fuktskador i sjuka hus. Mögel som hälsofara har varit omtvistat, men är numera allmänt känt att det kan orsaka hälsoproblem med astma eller allergiliknande symptom.

Mögel av arten Cladosporium

Vad är mögel?

Mögel är mikroskopiska svampar som trivs i fuktiga miljöer och där det finns näring i form av organiska material. Mögelsvampen bildar nätverk som sprider sig, och det finns en mängd olika arter, varav vissa är skadliga för oss människor.

Den vanligaste sorterna som de flesta boende i hus sett någon gång är svartmögel som lätt uppstår i fogar i badrum. Denna art är inte skadlig och lätt att avlägsna. Lite varmt vatten och rengöringsmedel tvättar bort svartmögel, och bör göras för att inte material skall skadas i längden.

Mögel som uppstår på livsmedel är andra vanliga sorter. De flesta har någon gång fått slänga mat som stått för länge i kylen, vilket visar att mögel kan uppstå även i kalla miljöer om tillgången på näring bara är tillräckligt hög.

Mögel är inte enbart av ondo för oss människor, utan används även i tillverkning av vissa ostsorter, öl och viner samt för framställning av penicillin.

 

Varför mögel är skadligt

Mögel är som sagt en svamp, och likt andra svampar förökar det sig genom att sprida sporer. Vissa arter av mögel har sporer som innehåller mykotoxiner, gifter, som är skadliga. Om dessa mikroskopiska sporer når luften i boendeytan i ett hus och halten blir tillräckligt hög, kan detta ge upphov till besvär hos känsliga människor. Vanliga symptom är trötthet, huvudvärk, rinnande näsa, svullen hals med mera. Symptomen är i allmänhet väldigt lika allergi eller astma, vilket ofta gör det svårt att konstatera vad som är orsaken. Detta kallas "sjuka hus syndrom".

Barn, gamla och individer med svagt immunförsvar är särskilt känsliga mot mögel och mykotoxiner. Det finns nästa inga kända fall där mögel varit orsak till dödsfall, utom i extrema situationer där sporhalten i luften varit otroligt hög. Var därför försiktig när du t ex rör om i en varmkompost där mängen mögelsporer kan bli mycket koncentrerad. Undvid inandning till varje pris.

Många mögelarter avsöndrar en unken, jordig lukt som är mycket lätt att känna igen. Detta kan underlätta för lokalisering av mögel i sjuka hus. Dock är vissa mögelarter luktfria.

På Mögel-Info finns mer omfattande information om det mesta som rör mögel och mögelsanering.

 

Share |

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)