Sjuka hus syndrom

 

Att bo i sjuka hus kan ge upphov till olika symptom, vilka varierar beroende på orsak eller person. Det finns dock ett antal gemensamma nämnare som kan ge en fingervisning om att något kan vara fel i huset.

Sjuka-hus-syndromet (SBS - Sick Building Syndrome)

Definitionen SBS används främst när fler än en person i huset uppvisar samma medicinska symptom vars orsak är oklar. Flera av dessa kan även bero på vanliga allergier eller astma, men då det ingen finns någon synlig förklaring kan ett sjukt hus vara orsaken.

Enligt WHO kan symptomen bestå av något av nedanstående eller flera för att klassas som sjuka-hus-syndrom:

 

 

Dessa symptom kan uppvisas hos flera personer i samma byggnad, men två personer behöver inte ha samma symptom. Även kombinationer av ovanstående kan förekomma. Orsakerna kan vara t ex mögel eller emissioner från giftiga byggmaterial.

Det enklaste sättet att ta reda på om symptomen är orsakade av huset är att flytta ut ur huset under några dagar. Om något i huset är orsaken försvinner snabbt symptomen och hälsan blir bättre. När detta väl är konstaterat kan man gå vidare med att försöka lokalisera orsaken till SBS.

Läs mer om sjuka-hus-syndrom hos Arbetsmiljöverket.

 

Share |

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)